Regulamin serwisu SexPatrol.pl

Regulamin serwisu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy SexPatrol.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
  2. Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom oraz współpracującym z serwisem podmiotom prezentację i promocję swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem ewentualnych umów.
  3. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana jako oferta handlowa
 2. Obowiązki i prawa
  1. Serwis dokłada wszelkich starań aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
   1. treść ogłoszeń, komentarzy, wypowiedzi na forum oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach,
   2. treść ogłoszeń, komentarzy, wypowiedzi na forum oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach,
   3. ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z zasobów serwisu
   4. ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.
  2. Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:
   1. odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego,
   2. usuwania w/w z tych samych powodów,
   3. zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności,
   4. wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu,
  3. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone, nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.
  4. Zabrania się:
   1. kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora,
   2. rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
   3. jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników,
   4. reklamowania produktów, usług lub innych serwisów albo stron internetowych bez zgody administratora.
   5. używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem
 3. Dodawanie i publikacja ogłoszeń.
  1. Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.
  2. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe.
  3. Anonse należy dodawać we właściwych kategoriach. Ogłoszenia przypisane do niewłaściwych kategorii zostaną skorygowane lub usunięte przez redakcję serwisu.
  4. Anonse przed pojawieniem się na stronach serwisu muszą zostaź zatwierdzone przez moderatora.
  5. Anonse muszą mieć dołączone co najmniej 3 dobrej jakości, autentyczne zdjęcia. Dodanie zdjęć niskiej jakości lub takich, co do których istnieje podejrzenie, że nie są autentyczne spowoduje skasowanie ogłoszenia.
  6. Dodający bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
  7. Po wysłaniu anonsu dodający otrzymuje identyfikator i hasło, które umożliwia późniejsze usunięcie ogłoszenia. Usunięcie ogłoszenia leży w gestii jego autora.
  8. Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:
   1. informacje zawarte w treści są prawdziwe,
   2. dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby za której zgodą i w imieniu której ogłoszenie jest zamieszczane,
   3. treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
  9. Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:
   1. upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu,
   2. wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych,
   3. przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych serwisu,
   4. umieszczenie adresu i/lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu,
   5. korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji teści w Internecie,
   6. korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.
  10. Zabrania się:
   1. umieszczania danych kontaktowych lub adresów internetowych w polach dedykowanych dla innych informacji,
   2. wypełniania pól formularza wielkimi literami,
   3. używania w treści ogłoszenia słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
   4. dodawania do ogłoszenia treści i zdjęć niezgodnych z prawem, obraźliwych, budzących niesmak, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
   5. podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd,
   6. reklamowania produktów, usług, firm i osób innych niż będących podmiotem ogłoszenia.
  11. W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
   1. skorygować treść ogłoszenia, tak aby pozostawała w zgodzie z regulaminem,
   2. odmówić publikacji ogłoszenia,
   3. usunąć ogłoszenie naruszające regulamin,
   4. zablokować dodającemu możliwość zgłaszania anonsów.
  12. Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę innych będą zgłaszane organom ścigania.
  13. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
  2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.